Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI

DOĞUŞ KOZMETİK İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ( Kozmetikon.com )

 

1.2- ALICI

...............................................

 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin(Bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) konusu, aşağıdaki nitelikleri ve satış fiyatı belirlenen ürün ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

MADDE 3- ÜRÜN BİLGİLERİ:

 

İşbu Sözleşme konusu ürüne/ürünlere; ürünün/ürünlerin satış bedeline, teslim ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

 

 

Ürün Kodu

...............................

Ürün Adı

.............................................

Ürün Özellikleri

.............................

Miktari( Adet )

...........................................................................

Satış Fiyatı (KDV dahil)

...........................................................................

Ödeme Şekli

...........................................................................

Teslimat Adresi

...........................................................................

Fatura Adresi

...........................................................................

Teslim edilecek kişi

...........................................................................

Teslim Edilecek Kişi Telefon

...........................................................................

 

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

 

4.1 Alıcı, Satıcı'nın ürüne ilişkin ürün listeleme sayfasında yer verdiği her türlü açıklamasından, Sözleşme konusu ürünün/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2 Alıcı, işbu Sözleşme öncesinde Satıcılar tarafından listeleme sayfasında yer verilen ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimatına ilişkin bilgiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ürün/hizmet ile ilgili her türlü bilgiyi ve işbu Sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilen ürün/hizmete ilişkin bilgileri okuduğunu, anladığını ve işbu Sözleşme akdedilmeden önce gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.3 Alıcı, işbu Sözleşme öncesinde ürün/hizmete ilişkin ön bilgilendirme formunu teyit ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4 Taraflar işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.5 İşbu Sözleşme'nin tüm maddeleri Satıcı ve Alıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

4.6 Taraflar, işbu Sözleşmeye konu üründen/hizmetin sunulmasından kaynaklanan tüm sorumluluğun Satıcı'ya ait olduğunu; Alıcı ve Satıcı arasındaki işbu Sözleşmenin tarafı olmayan www.Kozmetikon.com sitesinin hiçbir yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.7 İşbu Sözleşme, Alıcı ve Satıcı için Kozmetikon Kullanıcı Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Taraflar, Kozmetikon Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerinde düzenlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

 

MADDE - 5 CAYMA HAKKI:

 

5.1 Alıcı, işbu Sözleşme konusunun ürün olması halinde; ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye / kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içerisinde, işbu Sözleşme konusunun ürün dışında bir hizmetin sunulmasına ilişkin olması halinde, işbu Sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 7 gün içerisinde işbu Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı'nın, cayma hakkını kullanabilmesi için, bu süre içinde Satıcı/Sağlayıcı'ya bildirimde bulunması şarttır.

5.2 Taraflar Sözleşme konusu ürün/hizmet aşağıda sayılan hallerden herhangi birine giriyorsa cayma hakkının kullanılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler;

5.2.1 Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı'nın onayı ile ifasına başlanan hizmetler ve/veya kullanılmış hizmetler,

5.2.2 Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen ürünler,

5.2.3 Alıcı'nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler,

5.2.4 Niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler,

5.2.5 Çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler,

5.2.6 Alıcı tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin ürünler,

5.2.7 Gazete, dergi gibi süreli yayınlarına ilişkin ürünler,

5.2.8 Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve Alıcı'ya anında teslim edilen gayri maddi ürünler,

5.3 Alıcı cayma hakkını kullanması hâlinde Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.

5.4 Alıcı tarafından sipariş edilmeyen malın teslimi veya hizmetin sunulması durumunda, ürünün kullanılması veya hizmetin tüketilmesine ilişkin durumlar saklı kalmak kaydıyla, Satıcı, Alıcı'ya karşı herhangi bir talepte bulunamaz.

 

MADDE - 6 YETKİLİ MAHKEME:

 

İş bu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

İşbu sözleşme {tarih} tarihinde kurulmuştur.

 

SATICI

Kozmetikon.com

ALICI

.............................................................................

 


3D Secure Ödeme İşlemi için
Bankanıza Yönlendiriliyorsunuz...